Religieus fanatisme en vreemdelingenhaat behandel je met magnetisme

Religieuze hersenspinsels en vreemdelingenhaat zijn denkbeelden die je met magnetisme kunt beinvloeden. Wetenschappers van de Universiteit van York hebben met collega’s van de University of California ontdekt dat behandeling van het brein met sterke magneetvelden de religieuze beleving doet afnemen en de houding jegens migranten versoepelen. Details over deze behandeling, die Trancranial Magnetic Stimulation ofwel TMS wordt genoemd, werden onlangs gepubliceerd in The Journal Social Cognitive and Affective Neuroscience.

De studie toont aan dat met behulp van magnetisme het deel van de hersenen dat bij het geloof in God een rol speelt en de houding jegens immigratie bepaald kan veranderen.

Onderwerp van onderzoek waren 39 politiek gematigde studenten.

Ongeveer de helft werd aan een zwakke dosis magnetisme blootgesteld terwijl de andere groep een sterke magnetisme puls in het hersengebied (de posterieure mediale frontal cortex,pMFC) onderging. Dit hersengebied is verantwoordelijk voor de manier waarop we met bedreigingen en conflicten om gaan.

De met een zware dosis magnetisme behandelde studenten vertoonden een opmerkelijke verzwakking in hun Godsbeleving. Hun standpunten jegens het migratie vraagstuk versoepelde ten opzichte van de groep die slechts met een zwakke dosis magnetisme werd “gebombardeerd”.

Voordat het onderzoek begon werden de studenten geconfronteerd met vragen over hun eigen dood. Gebaseerd op eerdere studies is komen vast te staan dat mensen die over hun dood nadenken ten voordele veranderen in hun houding ten opzichte van religie. Het effect van magnetisme overtrof echter het effect van de vragen over dood gaan.

In het tweede deel van de studie kregen de studenten 2 brieven van naar Amerika geemigreerde personen te lezen. In de ene brief stond een lovende tekst over Amerika en in de andere een kritische. De kritische brief was afkomstig uit een andere studie waaruit bleek dat deze de houding jegens immigranten negatief beinvloedde.

De studenten werden opnieuw voor de helft met een zware en andere helft lichte TMS dosering behandeld. Opnieuw toonden de resultaten eenzelfde effect aan. Ten opzichte van de met een sterke dosis TMS behandelde studenten nam bij de licht behandelde groep het geloof in God veel minder af en was de houding ten opzichte van migranten negatiever.

Massa ontslag bij Twitter

Sociale media, gaat het nog ergens over? Massa ontslag bij Twitter

Het gaat niet goed met Twitter. Komende week zal het Californische bedrijf volgens ingewijden bekend maken duizenden medewerkers te ontslaan. Steeds minder mensen maken van deze berichtendienst gebruik.

Dit is het zoveelste negatieve bericht uit de wereld van de sociale media. Eerder al raakte Facebook en Whatsapp in opspraak vanwege de manier waarop ze met privacy gevoelige informatie omgaan.

Het nut van Twitteren heb ik nooit begrepen. Persoonlijk interesseert het mij geen -bleep- wat andere mensen te twitteren hebben. Of de buurvrouw een nieuwe jurk heeft gekocht of een kamerlid danwel artiest een mening, vooral ter meerdere eer en glorie van zichzelf, ventileert.

Politieke standpunten vind ik wel terug in de talloze nieuwsbronnen die er zijn.

Vooral zorgverleners zouden zich niet aan Facebook deelname schuldig moeten maken. Het is ronduit onprofessioneel wanneer bijvoorbeeld artsen zich op Facebook presenteren of nog erger, patiënten dwingen om een Facebook account aan te maken om te kunnen reageren.

Serieuze dienstverleners die de privacy van hun cliënten respecteren mijden Facebook.

Oplichters daarentegen maken juist graag gebruik van Facebook om zo een vertrouwenwekkend beeld te creëren.

Bedrijven maken nepaccounts aan en “liken” zichzelf. Of ze kopen de likes voor Facebook. Followers voor Twitter zijn ook te koop. Hoeveel wilt u er hebben?

Het is met de sociale media als in de jaren 80 met de 27MC radio- zendbakkies. Massaal haalden mensen zo’n apparaat in huis om zich draadloos de hele dag -excuus voor het vocabulaire- suf te ouwehoeren.

Maar zoals het met hypes gaat; ze komen en gaan. Bovendien ontdekken steeds meer gebruikers dat het helemaal niet zo slim is om zomaar je mening in het openbaar te geven. Er bestaat vrijheid van meningsuiting maar er zijn grenzen aan.

Gewone burgers zijn soms niet in staat om op een slimme manier hun mening te formuleren. Zo kan het zwaard van een journalist scherper snijden dan het getier van een ontevreden wijkbewoner. Maar deze laatste gaat strafrechtelijk wel voor de bijl terwijl de verslaggever, die beladen woorden zorgvuldig mijdt, vrijuit gaat.

En dan nog de schade bij mensen die na een onzorgvuldige tweet hun baan verloren.

Het risico om sociale media te gebruiken is groot. Afgelopen week werd bekend dat persoonsgegevens voor 1 euro op internet te koop zijn. Men moet zich niet afvragen hoe dit kan als je ziet hoe sommige mensen hun hele hebben en houden op internet plaatsen.

Ik voorspel dat ook het telebankieren via telefoons, zoals het nu gaat, wel eens snel verleden tijd kan zijn. Sociale media apps vragen legaal toegang tot de meest private informatie. Technisch is het geen enkel probleem om betaaltransacties naar een ander IP adres te kopiëren. Daar heb je ook een app voor.

Het nieuwe kwaad: Climate Porn!

Overheden en media tot de orde geroepen

De Britse media worden de laatste tijd beschuldigd van het verspreiden van climate porn. De aanhoudende stroom van apocalyptische berichtgeving over klimaat verandering leidt in the U.K. tot een overaanbod aan negatieve berichtgeving waardoor van een evenwichtige kijk op deze kwestie geen sprake meer is, aldus wetenschappers van een denktank. Ze beschuldigen de media van “overmatig gebruik van alarmerende beelden”

Zoals porno een abnormale en overdreven weergave van sexuele activiteiten projecteert, zo weten de Britse media van geen ophouden als het om zwaar aangezette berichtgeving over het klimaat gaat. In steeds weer overtreffende trap wordt ons de klimaatondergang gedoceerd.

Kritiekloos worden de vele “deskundigen” geciteerd. Enerzijds is er de grote nadruk op smeltende gletsjers en aan de andere kant het zwijgen over ijs aangroei bij b.v. de zuidpool.

Is er sprake van enkele weken aanhoudende droogte dan is klimaatverandering de oorzaak. En wanneer het een paar weken wat harder dan de normaal regent dan is het eveneens weer climate change. Gebeurt er helemaal niks opwindends, dan hebben ze opnieuw hun praatjes klaar. In dat geval is sprake van tijdelijke rust wat ook in de toekomst nog wel zal voorkomen.

We weten dat grote klimaat veranderingen van alle tijden zijn. Uit bodemonderzoek blijkt dat miljoenen jaren geleden gebieden die nu met ijs zijn bedekt toen een tropisch klimaat kenden en andersom. Het is de normale gang van de planeet dat over een periode van tijd het klimaat wijzigt.

Als het om klimaatverandering gaat staat de wetenschap nog nergens. De kennis die er is, is gebaseerd op waarnemingen uit het verleden. En dat weerkundige verleden (waarin officiële registratie plaatsvond) is beperkt. De ruim honderd jaar van officiele waarnenemingen is veel te kort om daar conclusies aan te kunnen verbinden.

Naar mijn mening is het internet dat zich tot een razendsnelle berichtenmachine heeft ontwikkeld mede oorzaak van het overaanbod aan slecht klimaat nieuws.

Issues die vroeger nooit het nieuws haalden zijn ineens overal te bekijken. Verre uithoeken bestaan in deze wereld niet meer. Dat geeft een vertekend beeld.