Intelligentie Genen ontdekt

Wetenschappers smeden plan om superslimme mens te creëren

“Het komt goed” zouden ze in het Nederlandse Brabant zeggen. Worden we dan in de toekomst eindelijk verlost van domme politici, journalisten en andere figuren die, ondanks een storend gebrek aan brains, vitale posities bekleden? Als het aan een groep wetenschappers hier in Engeland ligt wel. Onderzoekers van het Imperial College London hebben 2 netwerken van hersen- genen ontdekt die bepalen hoe slim of dom iemand is.

Bovenop deze schokkende ontdekking zijn de bij het onderzoek betrokken wetenschappers van mening dat ze de “intelligentie genen” kunnen modificeren tot een hersen power booster waarmee super slimme mensen kunnen worden gecreëerd.

Neuroloog Michael Johnson van het Imperial College London: “We wisten al dat genetica bij de mate van intelligentie een dominante rol speelt maar tot nu toe was niet bekend welke genen daarvoor verantwoordelijk zijn. Het opwindende is dat we nu strings van genen hebben ontdekt die gezamenlijk het intelligentie niveau regelen. In principe kunnen we in de toekomst deze totale set van genen manipuleren”

Het gaat om 2 belangrijke genetische netwerken, genaamd M1 en M3 die elk honderden genen bevatten gezamenlijk verantwoordelijk voor de slimheid van de mens.

Deze genen kunnen bij de geboorte door middel van master switches worden veranderd. Het is niet de vraag of maar wanneer de mens in staat is deze schakelaars zodanig te beïnvloeden dat het intelligentie- en het begripsvermogen van humanoïden exponentieel kan worden vergroot.

Het moet dan wel op de goede manier gebeuren, zo waarschuwen de onderzoekers. Wanneer er bij het herprogrammeren van de intelligentiegenen iets fout gaat dan kan dat een tegengesteld effect hebben. Vreemde denkpatronen en een uitgesproken laag bevattingsvermogen kunnen dan het gevolg zijn.

Op grond van eerdere studies nam de wetenschap al geruime tijd aan dat intelligentie voor zeker 75 procent genetisch te verklaren is. Een minderheidsaandeel van de intelligentie wordt bepaald door “waar je uit komt” m.a.w. (milieuomstandigheden) de sociale klasse.

Politici zullen wel snel met wetgeving komen om dit te verbieden. Ze hebben het liefst een domme burgerij zodat ze ongestoord met hun praktijken kunnen doorgaan en posities veilig stellen. Jammer, want de wereld heeft juist in deze tijd vol schier onoplosbare vraagstukken grote behoefte aan echt slimme mensen.

Zit er buitenaardse technologie in de D- Wave computer?

De snelheid waarmee computer technologie zich sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heeft ontwikkeld is niet consistent met de hopeloos achterblijvende ontwikkelingen op bijvoorbeeld medisch gebied.

Deze week is de eerst werkende kwantum computer gepresenteerd. Een machine, genaamd D- Wave en ontwikkeld door NASA en Google waarmee met een exponentiële snelheid algoritmische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

K-411123

In vergelijking met de huidige computer IC’s zijn de componenten in de D- Wave 100 miljoen keer sneller. Voor uw beeldvorming: Een bewerking waar een “gewone” computer jaren voor nodig heeft kan dankzij deze nieuwe technologie in enkele seconden worden opgelost.

Kwantum computers brengen ons naar zeer gesofisticeerde intelligentie en NASA verwacht dat het ruimte programma met de realisatie van deze computers een sprong van tientallen jaren vooruit maakt.

De kwantum hardware waar het nu over gaat is anders dan het bestaande kwantum Monte Carlo algoritme. Dit laatste bootst kwantum processen na met conventionele processoren.

Kwantum fysica is goed voor steeds weer enerverende berichten. Zo is ook de lichtsnelheid theorie van Einstein inmiddels bewezen onderuit gehaald.

De lichtsnelheid is niet de hoogst mogelijke snelheid. Het fotonen experiment toont interactie tussen deeltjes op afstand aan waarbij de communicatiesnelheid sneller is dan het licht.

Op school kon ik de stelling over de lichtsnelheid nooit aanvaarden. Want hoe kon Einstein nu beweren dat dit de hoogste snelheid is als er nog zoveel onbekende fenomenen moeten worden onderzocht. Einstein was onmiskenbaar een groot denker.

Maar het probleem met zijn theorieën is dat deze zijn opgebouwd in de beperkte realiteit van de direct waarneembare macro kosmos. Het bestaan van een micro kosmos (ether) waarin allerlei niet fysiek grijpbare dingen zich bevinden moet je echter bij alles betrekken om het totale perspectief te begrijpen. De micro kosmos realiteit oefent invloed uit op de macro kosmos.

Reeds in 1947 werd melding gemaakt van crashende ruimteschepen bij Roswell in Nevada. Brokstukken en zelfs overlevenden werden naar een nabijgelegen militair complex overgebracht. Aanvankelijk werd dit gebeuren als groot nieuws in de Amerikaanse media gebracht maar later verwerd dit incident tot een massieve doofpot affaire.

Mede aan Roswell en op andere plaatsen buitgemaakte buitenaardse ruimte technologie zouden de onverklaarbaar snelle technische ontwikkelingen die zich in de informatica hebben voorgedaan te danken zijn.

Ook de LED technologie zou op deze manier zijn ontdekt. In afgelegen en zwaar beveiligde locaties zou d.m.v. back engineering door wetenschappers zijn uitgezocht hoe de gevonden technologie werkt en vervolgens nagebouwd.

crirvelidetailIk geloof in het bestaan van buitenaardsen. Zelf heb ik in bijzijn van getuigen Ufo’s gezien. Bovendien is het bijzonder naïef om te denken dat in het onmetelijke universum de aarde de enige bewoonde planeet is. Zelfs de Bijbel is doorspekt van verhalen over buitenaards bezoek en vliegende objecten. Je ziet ze terug in de middeleeuwse kunst en nog veel en veel ouder in rotstekeningen.

Het roept vragen op hoe het kan dat opwindende technische kennis in de digitalisering er wel is maar op medisch gebied de wetenschap nog steeds in de kinderschoenen staat. Het is verbijsterend dat ziekten als b.v. kanker nog steeds op een middeleeuwse wijze d.m.v. agressieve behandelmethoden als bestralen en snijden worden bestreden.

We weten meer van computer processoren dan van ons DNA. In het DNA van levende wezens ligt de oorzaak van veel ziekten en het niet goed bestrijden van aandoeningen als infecties besloten. De trage wetenschappelijke vooruitgang wordt nog eens extra in de hand gewerkt door hersenloze politici die met hun bekrompen ideeën genetic engineering proberen tegen te houden en zelfs te criminaliseren.

Het is mijn stellige overtuiging dat zonder kennis van buitenaf de exponentiele ontwikkeling in de elektronica en informatica nooit zo snel had kunnen plaatsvinden. In deze ontwikkeling ligt ook de oplossing van veel alledaagse problemen die nu nog onoplosbaar lijken. Een echt slimme zelfrijdende auto met een humane denkwijze als besturing en onomstreden onafhankelijk logische rechtspraak om maar eens wat te noemen.

Het is te hopen dat de medische wetenschap, niet gehinderd door domme politici, een inhaalslag maakt. Anders wordt de kenniskloof nog groter.

Meerderheid Britten wil uit de EU en gelooft geen snars van de klimaat praat

We schrijven vandaag 1 december. One of these very days waarop regeringsleiders in Parijs bijeen zijn om in een steeds verder afkoelende wereld de opwarming van de aarde te bespreken. Voor een meerderheid van de Britten is wat de EU betreft de kogel door de kerk. Exit!

Daarbij haalde EU commissaris Juncker vorige week de woede van de bevolking op de hals door uit te spreken dat Engeland in de EU blijft. Wie denkt hij wel dat hij is! Deze uitspraak van Juncker is symbolisch voor de manier waarop het Euro wanbedrijf in Brussel aan de Europeanen haar wil probeert op te leggen.

In de Engelse kranten verscheen vorige week een ellenlange opsomming van geneugten die door Europese bemoeienis kapot zijn gemaakt. Het is meer dan verschrikkelijk. Het recente verbod op het kweken van bijzondere planten zorgt wederom voor ophef. Deze nieuwe wet wordt hier gezien als een directe aanslag op de typisch engelse tuin met vele variëteiten planten.

Minstens zoveel afgrijzen heerst over de klimaat hoax. Politici en media negeren massaaal het bewijs dat de planeet al zeker 2 decennia afkoelt. Bij de polen is op meerdere plaatsen sprake van ijs aangroei. Omdat de temperatuur wereldwijd daalt wacht de planeet juist met smart op extra CO2 uitstoot. De zon is aan het hibernaten.

De zogenaamde volksvertegenwoordigers blijven liever in hun eigen fantasiewereld geloven en houden de bevolking graag voor dat de aarde opwarmt. Het klimaat is bovendien de ultieme manier om de broodnodige inflatie aan te wakkeren. Maak producten als gevolg van steeds zwaardere milieuheffingen duurder en het prijspeil stijgt. Bovendien vloeit extra geld in de staatskassen. Win/win toch? De lonen stijgen niet mee. De gewone man die al met drie dikke truien aan in een koud huis zit is de klos. Raar toch dat het juist de linkse partijen zijn die het “climate hoax gemotiveerd” duurder maken van producten stimuleren.

Het klimaat dictaat neemt steeds ingrijpender vormen aan. Media vertegenwoordigers die zich niet aan de “klimaatlijn” houden dreigt ontslag.

Een Franse weerman werd, nadat hij zich kritisch over de klimaat veranderingen had uitgelaten, door een tv station op staande voet ontslagen.

Het Nederlandse KNMI is inmiddels berucht. Dit ooit betrouwbare instituut is van weervoorspeller getransformeerd in een van de grootste klimaathetze aanjagers ter wereld. Wie op de website van dit bedrijf een weerbericht zoekt zal diep moeten graven. De website is onlangs omgebouwd tot een climate change propaganda machine. En wel op een zo geraffineerde manier dat het lijkt alsof er objectief en serieus onderzoek aan ten grondslag ligt. Voor het KNMI is climate change big business.

Tientallen miljoenen Nederlands belastinggeld worden door dit overheidsinstituut niet langer gebruikt om de weersvoorspellingen te verbeteren maar voor hun eigen klimaat religie. Zoals de Russen vroeger het socialisme erin stampten zit het KNMI in een “heilige” missie met haar klimaat kletspraat. Intussen reizen KNMI’ers gelegitimeerd, door hun propaganda machine, de wereld rond en gaan kapitalen aan reis- en verblijfskosten in oeps.. rook op.

De KNMI’ers weten donders goed dat klimaatveranderingen, veroorzaakt worden door voornamelijk de stralings intensiteit van de zon. Veranderingen in het klimaat zijn zo oud als de aarde zelf. Uit bodemonderzoek blijkt dat miljoenen jaren geleden het broeikasgasniveau zelfs vele malen hoger was dan tegenwoordig.

Niet de mens maar de zon is de grootste veroorzaker van klimaat wijzigingen. Dat staat vast. Nu de intensiteit van de zon naar verwachting voor langere tijd zal afnemen is de trend richting een ijstijd waarschijnlijker dan temperatuur stijging.

Hiermee is de, vooral door Europa aangezwengelde, klimaat leugen het zoveelste dictaat waarmee de bevolking in Engeland zich voelt opgezadeld. Een meerderheid van de inwoners gelooft niets meer van de berichtgeving uit Europa en is afscheiding van dit wereldvreemde continent de enige weg.