Religieuze hersenspinsels en vreemdelingenhaat zijn denkbeelden die je met magnetisme kunt beinvloeden. Wetenschappers van de Universiteit van York hebben met collega’s van de University of California ontdekt dat behandeling van het brein met sterke magneetvelden de religieuze beleving doet afnemen en de houding jegens migranten versoepelen. Details over deze behandeling, die Trancranial Magnetic Stimulation ofwel TMS wordt genoemd, werden onlangs gepubliceerd in The Journal Social Cognitive and Affective Neuroscience.

De studie toont aan dat met behulp van magnetisme het deel van de hersenen dat bij het geloof in God een rol speelt en de houding jegens immigratie bepaald kan veranderen.

Onderwerp van onderzoek waren 39 politiek gematigde studenten.

Ongeveer de helft werd aan een zwakke dosis magnetisme blootgesteld terwijl de andere groep een sterke magnetisme puls in het hersengebied (de posterieure mediale frontal cortex,pMFC) onderging. Dit hersengebied is verantwoordelijk voor de manier waarop we met bedreigingen en conflicten om gaan.

De met een zware dosis magnetisme behandelde studenten vertoonden een opmerkelijke verzwakking in hun Godsbeleving. Hun standpunten jegens het migratie vraagstuk versoepelde ten opzichte van de groep die slechts met een zwakke dosis magnetisme werd “gebombardeerd”.

Voordat het onderzoek begon werden de studenten geconfronteerd met vragen over hun eigen dood. Gebaseerd op eerdere studies is komen vast te staan dat mensen die over hun dood nadenken ten voordele veranderen in hun houding ten opzichte van religie. Het effect van magnetisme overtrof echter het effect van de vragen over dood gaan.

In het tweede deel van de studie kregen de studenten 2 brieven van naar Amerika geemigreerde personen te lezen. In de ene brief stond een lovende tekst over Amerika en in de andere een kritische. De kritische brief was afkomstig uit een andere studie waaruit bleek dat deze de houding jegens immigranten negatief beinvloedde.

De studenten werden opnieuw voor de helft met een zware en andere helft lichte TMS dosering behandeld. Opnieuw toonden de resultaten eenzelfde effect aan. Ten opzichte van de met een sterke dosis TMS behandelde studenten nam bij de licht behandelde groep het geloof in God veel minder af en was de houding ten opzichte van migranten negatiever.