Europese Commissie zet haar praktijken voort; groeiende kritiek in Bundestag

In de Duitse Bundestag is ophef ontstaan over het plan van de Europese Commissie om de nationale parlementen buiten spel te zetten bij de goedkeuring van de zeer omstreden Canadese Vrijhandelsovereenkomst CETA. Daarmee is duidelijk dat de EC geen enkele lering uit de Brexit les trekt.

Kern van verdragen als CETA en TTIP is dat multi nationals overheden op elk niveau bij een rechtbank kunnen aanklagen als de winst door beleid of beleidsplannen wordt gefrustreerd. Daarmee is het niet langer de politiek maar het bedrijfsleven dat de toon zet. Gevaar is dat vooral consumentenbelangen worden geschaad.

In veel landen bestaat grote weerstand tegen deze overeenkomst. De EC wil deze tegengeluiden naast zich neerleggen. Bondskanselier Merkel heeft een debat aangekondigd.

Hieruit blijkt wederom dat de Europese commissie doorgaat met haar dictatoriale praktijken en zich van de weerstand tegen ondemocratische besluitvorming nog steeds niets aantrekt.

Tevens zien we hier opnieuw bewijs dat de wrevel over Europa minder zwart wit ligt dan de pers wil doen geloven. Binnen de, wat doorgaat voor elite, bestaat grote verdeeldheid over de macht van de EU.

De Duitsers spreken inmiddels openlijk van “überregulierung” vanuit Brussel terwijl de grote problemen niet worden aangepakt.

De reuring in Duitsland is opmerkelijk omdat juist dit land economisch het meest bij de EU heeft welgevaren en vaak wordt beschuldigd van een te dominante rol in Europa.

Verder zei mevrouw Merkel dat de Brexit onomkeerbaar is.

Tijdens de felle debatten gisteren in het Euro parlement wees Nigel Farage erop dat veel EU parlementsleden niet weten waar ze mee bezig zijn en nooit een echte baan hebben gehad. EC voorzitter Jean Claude Juncker werd tijdens zijn betoog meerdere keren uitgejouwd.

In Nederland is een meerderheid van de bevolking voorstander van uittreden uit de EU.

Regering en parlement hebben zich al bij voorbaat tegen een referendum uitgesproken. Dom en niet ongevaarlijk om sentimenten, die breed in de samenleving aanwezig zijn, zo te negeren.

Ondemocratische krachten willen nieuw referendum. Europa: Nieuwe E.U. met veel minder bevoegdheden

De tegenstanders van de Brexit willen een nieuw referendum. Het is geen verrrassing dat ondemocratische Britten zich juist in de E.U. thuisvoelen. Soort zoekt soort, is het gezegde.

Inmiddels hebben ze genoeg handtekeningen opgehaald om het onderwerp op de parlementaire agenda te zetten. Of dit uiteindelijk zal worden gehonoreerd is een zaak van het parlement maar volgens juristen vrijwel onmogelijk.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de uittreding uit de E.U. in volle gang.

Iedereen is compleet verrast. De moord op het parlementslid mevrouw Cox was, zo blijkt nu, niet genoeg. Het gonst van de geruchten dat de gestoorde man die dit parlementslid heeft omgebracht wel eens door anti Brexit krachten tot zijn daad kan zijn aangezet. Voor de pro Europeanen staat er onmiskenbaar veel op het spel.

Het verzoek om een nieuw referendum is een bewijs van absolute minachting voor de democratie.

Inmiddels zijn we er wel aan gewend dat in Europa uitslagen van referenda worden genegeerd. Ik weet nog toen ik in 2005 naar Woerden in Nederland kwam om mijn oude moeder het stemhokje in te slepen om tegen de Europese grondwet te stemmen. Vol goede moed gingen we eerst naar het gemeentehuis om een nieuw identiteitsbewijs op te halen.

Maar al snel na de uitslag van het referendum werd duidelijk dat de uitslag van het referendum werd genegeerd. Nederland en Ierland sjoemelde zich eruit en opeens was er dan toch die Europese grondwet en die rare snijboon van een Europese president.

Anders dan bijvoorbeeld de V.S. heeft Europa na de tweede wereldoorlog nooit aansprekende leiders gekend. Het zijn allemaal grijze muizen met de uitstraling van een Aldi brood.

Recentelijk was er in Nederland het Ukraine referendum. Inwoners van Nederland, reken u maar niet rijk. Ondanks dat de kiezer nauwere betrekkingen tussen de E.U. en Ukraine heeft afgewezen is de samenwerking met dit door en door corrupte land al in volle gang.

Het is deze minachting en vaste praktijk van ondemocratisch handelen die de E.U. nu eindelijk aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Een verslaggeefster van de BBC vatte het zo mooi samen. Nadat ze tijdens een persconferentie aan Juncker vroeg of het besluit van Groot Brittanie voor de E.U. “the beginning of the end” is, liep hij, na kort “no” te hebben gezegd, met de staart tussen de benen weg.

De verslaggeefster sloot af met de opmerking dat het waarschijnlijk juist deze houding is waarom burgers Europa de rug toekeren. Geen enkele bevlogenheid. Inmiddels is Juncker misschien wel de meest gehate E.U. persoonlijkheid in the U.K. Veel kranten wijzen Juncker als mede schuldige voor de Brexit aan.

Voor en tegenstanders van de Europese Unie zijn het met elkaar eens dat het op deze manier met Europa niet verder kan.

Duitsland, Italie, Frankrijk en de Benelux landen komen bijeen om onder meer over een nieuwe E.U. te praten met minder bevoegdheden en meer vrijheden voor de aangesloten landen. Ook willen de landen meer financiële vrijheid.

Hiermee moet worden voorkomen dat op korte termijn nog meer landen vertrekken. Een van de opties zou zijn de Europese Commissie op te heffen. Wetgeving is dan weer aan de individuele landen.

Het project Europa, wat ooit tot de Verenigde Staten van Europa moest leiden, is D.O.A. (Dead On Arrival) Wat nog zal overblijven is niets meer dan hooguit nog een economisch instrument vergelijkbaar met de vroegere E.G.

De vergadering in Brussel zal zonder Engeland plaatsvinden want zaterdag heeft de Engelse Euro Commissaris Lord Hill ontslag genomen.

Hij zegt de stem van de kiezer te respecteren en heeft op het continent in bestuurlijke zin niets meer te zoeken.

Het gaat nu heel snel. Terwijl Engeland niet eerder dan in oktober, na het vertrek van Cameron, met de E.U. over de boedelscheiding wil gaan praten heeft de E.U. enorme haast.
De hele kwestie hangt als een molensteen om de nek van de Europese bestuurders.

De E.U. ministers van buitenlandse zaken zijn daarom begonnen Engeland onder druk te zetten om nu zo snel mogelijk met de uittredingsonderhandelingen te beginnen.

De Nederlandse regering zou toen de uitslag van het referendum bekend werd vloekend hebben gereageerd. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat de enorme financiële aderlatingen ten behoeve van Europa in Nederland tot een totale plundering van de schatkist en de meest vreselijke bezuinigingen hebben geleid.

Hoe kunnen regering en parlement hun eigen volk zo verraden?

Maar in Nederland sluiten ze liever rechtbanken en politiebureaus en schoppen ze bejaarden uit de verzorgingshuizen de straat dan op dat er ook maar 1 euro minder aan het Brusselse wanproject wordt bijgedragen. Het is een schande dat incapabele volksvertegenwoordigers op deze manier met belastinggeld omgaan.

De Nederlandse media roep ik op nu eens het hele verhaal te vertellen en te stoppen met het stigmatiseren van burgers die uit Europa willen. Het is een koude oorlog sovjet mentaliteit om anti Europeanen af te schilderen als domme, arme mislukkelingen.

Het is geen kwestie van de arme burger tegen de elite. Vreemd dat het de media ontgaat dat ook een deel van de zogenaamde elite tegen “Europa” is.

Van 1 mislukking zijn we nu wel overtuigd. En dat is de E.U. Het staat vast dat het na de dramatische uittreding van het Verenigd Koninkrijk ook in de rest van Europa nooit meer zal worden zoals het was.

De tijd is voorbij dat mensen zich door politici laten bedonderen. Daar hadden ze in Brussel even geen rekening mee gehouden.

De hele affaire heeft Europa in een totale staat van verlamming en verbijstering gebracht. Het negeren van de stem des volks ging zo lekker. En nu opeens is het game over.

De Euro sekte waaraan geen ontkomen leek blijkt toch nog over een bereikbare nooduitgang te beschikken. Laten we hopen dat meer landen deze weten te vinden.

Donald Trump: “It’s a great thing people of U.K. have taken back their country”; Paniek in Brussel en Oost Europa

Wat een overwinning voor de democratie! Groot Brittannië na jaren weer zelfstandig. Zelfs de Engelse koningin vroeg een paar dagen nog of iemand drie goede redenen kon noemen waarom Engeland in de E.U. zou moeten blijven. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump feliciteert de Britten. “It’s a great thing people of U.K. have taken back their country”

Zonder dat er een terrorist voor nodig was of een schot te lossen heeft de Britse kiezer een geslaagde aanslag op het dictatoriale bewind in Brussel gepleegd.

Na een historisch hoge opkomst is genadeloos een einde gemaakt aan de Europese dictatuur op dit eiland. David Cameron heeft, nadat de resultaten van het referendum bekend zijn geworden, aangekondigd te zullen aftreden.
CameronDe media deden graag geloven dat het vooral de vluchtelingen problematiek zou zijn die tot de grote onvrede over Europa heeft geleid maar de werkelijkheid is vooral de Europese bemoeizucht met binnenlandse aangelegenheden.

Het ene onzinnige verbod na het andere hebben we de voorbije jaren de revue zien passeren. Wetgeving vooral tot stand gekomen door niet-Engelsen. Dat steekt.

Britain is fed up met de dictatoriale bemoeizucht vanuit Brussel. Slechts een handjevol multinationals spint garen bij de Europese samenwerking en dan vooral vanwege de enorme fiscale donaties die ze uit de E.U. pot ontvangen.

Maar het is over en uit.

De beurzen kelderen maar weerspiegelen nu eindelijk weer de werkelijke economische situatie die er, anders dan de Bloombergers en andere financiële media dag in dag uit schreeuwen, wereldwijd nog altijd niet goed voor staat. Dat blijkt wel uit de absurd lage rente standen en voortdurende steunoperaties.

De Eurofielen wisten met veel list en bedrog de Euro tot nu toe nog te redden. Maar de controle over de U.K. zijn ze Gode zij dank kwijt.

De BBC suggereerde al dat de uitstap van Engeland het begin van het einde van de E.U. kan zijn. De E.U. is een dictatoriale sekte waar landen maar moeilijk, zo niet onmogelijk, aan kunnen ontsnappen.

Eindelijk hoeven Britse belastingbetalers het Europese project niet meer mee te financieren. Dat geld kan naar de NHS (zorg) en bijvoorbeeld universiteiten. Of naar de allerarmsten die nu vooral door toedoen van Europa de voedselbanken worden ingedreven.

Wetenschappers worden zonder Europa niet langer gehinderd door Europese wettelijke belemmeringen en kunnen nu volop doorwerken aan bijvoorbeeld embryonaal onderzoek. Mensenlevens worden op deze manier gered.

In Hongarije, Polen en Roemenië is na de uitslag van het referendum sprake van totale paniek. Een van de grotere financiers van de E.U. valt nu weg wat direct gevolgen heeft voor de financiële steunoperaties aan deze landen. Jarenlang is in de U.K. door de E.U. fiscaal inkomensbeslag gelegd om deze landen van financiële steun te voorzien.

Naar verwachting is het hek nu van de dam. Een paar weken geleden nam Zwitserland met een wettelijk besluit al verder afstand van de E.U. Het land heeft nog eens extra vastgelegd ook in de toekomst beslist geen deel van de E.U. te willen uitmaken.

In Denemarken, Frankrijk, Italië en onder meer Oostenrijk dreigen referenda nu in deze landen de weerzin tegen de machthebbers in Brussel tot een hoogtepunt is gestegen.

En dan zijn er de Turken die een referendum willen. Hoewel ze slechts met de E.U. over toetreding in onderhandeling zijn wil president Erdogan graag weten of de bevolking in Turkije het Europese project nog wel ziet zitten.

Hier in Engeland vraagt “remain” intussen om een nieuw referendum. Het huidige referendum willen ze “vanwege een lage opkomst” ongeldig verklaren.

Het is met dit verzoek nog eens extra duidelijk waarom de remainers zo graag bij de E.U. blijven.

Want juist bij dit referendum was van een ongezien hoge opkomst sprake. Overduidelijk is met dit verzoek sprake van een en al minachting voor de democratie. Het verklaart schaamteloos waarom de remainers zich zo in de E.U. thuisvoelen. Soort zoekt soort. Dictators zoeken dictators.

Historie is geschreven. De onttakeling van de E.U. (een vergaarbak van gesjeesde politici die onder het genot van een belastingvrij inkomen inwoners van Europa met kul wetgeving terroriseren en staatskassen leegroven) is begonnen.

Game over ? Nieuwe tegenslagen voor EU

Koud een week voor het referendum in Engeland heeft Zwitserland besloten een oud voorstel om zich bij de EU aan te sluiten, in te trekken. Nadat een motie hierover in het Zwitserse lager huis werd aangenomen liet Minister Didier Burkhalter de EU leiders weten de oude pro forma aanvraag, van 24 jaar geleden, om EU lid te worden als ingetrokken te beschouwen. De bewindsman stelde dat de onderliggende motie eigenlijk overbodig is omdat Zwitserland al soeverein is en geen intenties heeft deze status ten koste van een EU lidmaatschap op te geven.

Het Zwitserse besluit is de zoveelste klap in het gezicht van de serieleugenaars die met scaremongering de UK bij de EU willen houden. Het is duidelijk dat ook Zwitserland de EU niet nodig heeft om economisch overeind te blijven.

Verder ging gisteren het nieuws dat een meerderheid van de Nederlanders een Brexit steunt op dit eiland viral. Volgens het artikel, dat in een reeks van kranten verscheen, hopen de Nederlanders dat de Brexit een bom onder het dictatoriale Brussel legt en de EU naar een onomkeerbare staat van ontbinding brengt. Uit een recente poll blijkt dat het Brexit kamp inmiddels tot 6 punten voorsprong is gestegen

Steeds meer wordt duidelijk dat de economische voordelen van een Brexit de nadelen overstijgen. De facto zal aan de bestaande handelsrelatie tussen Engeland en het Europese vaste land na een uittreding weinig veranderen. En, anders dan de financiële media beweren, is het pond nauwelijks van koers veranderd. Tijdens de crisis in 2008 bestond tussen het pond en de euro even pariteit. Momenteel is dat verre van en daalt de euro t.a.v. het Britse pond.

Hoezo economisch voordeel van de EU? Veel Britse waterkokers kunnen vanwege het iets hogere stroomverbruik juist door toedoen van de EU nu al niet meer naar Europa worden geëxporteerd. De zwakbegaafden in Brussel begrijpen niet dat water in een koker van 3000 watt sneller aan de kook is dan in een exemplaar van 2000 watt en er qua totale energieconsumptie daarom nauwelijks verschil is.

Wat wel veranderd is dat er een einde komt aan de EU bijdrage van 250 miljoen pond per week en de verstikkende regelgeving vanuit Brussel. De energierekening van Britse huishoudens kan direct, nadat de strijd is gestreden, omlaag. Verder komen miljarden extra beschikbaar voor onder meer de NHS en wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn universiteiten ervan verzekerd dat de bij een Brexit wegvallende Europese fondsen vanuit de Engelse schatkist worden gecompenseerd.

De toestroom van vreemdelingen, waaronder mogelijk terroristen, kan verder volgens de eigen normen worden beheerst en in dorpen waar nu de eigen bevolking nog thuis zit, omdat het werk door Polen en Roemenen is overgenomen, kunnen we op termijn weer terug naar normaal.

Inmiddels zijn door de voorstanders van “remain” koude oorlog tactieken uit de kast gehaald. Voorstanders van een Brexit worden gebasht als zijnde laag opgeleide loosers. Ik weet nog vroeger in Nederland dat “links” zijn geassocieerd werd met intellectuele bagage en “rechts” met dom.

In het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waren Voltaire en Rousseau met hun communistische gedachtengoed de basis van wat we moesten en zouden weten. Tegelijk lazen we ook dat het niet werkt. “Everybody is equal, but some are more equal than others”

Feit is dat de echte loosers mensen zijn die in het, iedere keer weer bewezen, falende Europese model geloven.

Het zijn mensen die geen enkel zelfrespect hebben als het om de nationale eigen waarde van hun land gaat.

Rekenen kunnen ze ook niet. Want wanneer de miljarden stroom naar Zuid Europa en verspillende bijdrage aan het Europese ambtenaren apparaat eens niet hadden plaatsgevonden dan konden de belastingen omlaag en was de zorg in tal van landen niet kapot bezuinigd.

Politie en Justitie zouden over voldoende financiële middelen beschikken en de banken zouden niet zoals nu het geval is hun toevlucht moeten nemen tot allerlei dubieuze en soms zelfs frauduleuze constructies om maar te kunnen overleven.

Hoe kunnen burgers, die het panische wanbeleid van de ECB met negatieve rentes gadeslaan, nog geloven dat het goed gaat in Europa? Door de lage rente komen pensioenfondsen in de problemen en raken banken hun laatste verdien model kwijt. De lage rente is alleen goed voor Zuid Europa.

Dat de huizenverkoop aantrekt heeft weinig met economische vooruitgang te maken. Het komt vooral doordat het kopen van onroerend goed momenteel een van de veiligste opties is om geld weg te zetten

Naast het hiervoor genoemde wanbeleid is de EU een project dat van meet af aan door leugens en gekonkel is beheerst.

En het blijft maar doorgaan.

Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou remain pleiter David Cameron met EU baas Jean Claude Juncker in het geheim hebben afgesproken dat deze laatste zich niet in de Brexit discussie zal mengen.

Tot vandaag.

Wanneer aan het einde van donderdag 16 juni onomstotelijk vast staat dat er een overtuigende meerderheid voor de Brexit is te vinden dan mag Juncker in de resterende periode uitspraken doen. Hiermee wordt dan voorkomen dat hij achteraf het verwijt krijgt zich afzijdig te hebben gehouden. Maar vrijwel iedereen gaat er vanuit dat het nu te laat is om het sentiment nog te keren.

Juncker schrijft geschiedenis wanneer de Brexit doorgaat. Hij is dan meteen de eerste commissie voorzitter in de Europese geschiedenis onder wiens leiderschap een land uit het blok vertrekt.

Taboe op medische screenings zet Nederland op achterstand

Opnieuw ophef nu blijkt dat Nederland, als het om preventief screenen op het syndroom van Dawn gaat, ernstig achterloopt. In vergelijking met Engeland waar 74 % van de zwangere vrouwen op Dawn screent is in Nederland de score niet meer dan een magere 27%.

Oorzaak is voornamelijk het taboe dat in Nederland op het “willen weten” ligt. Veel soorten van medisch onderzoek en behandelingen zijn daardoor nog altijd omstreden.

Het gaat de laatste jaren onder de vernieuwende en liberale invloed van Minister Edith Schippers wel iets beter. Zo zijn innoverende behandelingen als eiceldonatie intussen toegestaan en de wetgeving inzake het embryonaal onderzoek in positieve zin aangepast. Ook de mogelijkheid om screeningen aan te bieden is inmiddels verruimd.

Hoe anders was het tien jaar geleden. Destijds was ik betrokken bij de oprichting van een bedrijf waar genetisch onderzoek werd aangeboden. Nadat we daar bekendheid aan hadden gegeven was de verkettering nog massaal.

We zouden het niet waar kunnen maken, het zou verkeerd zijn, niets toevoegen en ja, zo echt Nederlands: we zouden zelfs kwakzalvers zijn. Heel gevestigd klinisch genetisch Nederland kwam in opstand. Symposia over dit onderwerp werden in allerijl georganiseerd en de stormvlag gehesen.

Professionals trokken zich overigens toen al weinig aan van de media ophef. Kort na de oprichting werd het in de ogen van verzekeraar Agis veelbelovende bedrijf door deze partij overgenomen.

Het taboe op “willen weten” of misschien beter gezegd “mogen weten” is er nog steeds. Body scans en andere check ups zijn volgens veel artsen helemaal niet nodig en enkel geld verspilling.

Deze houding heeft Nederland tot een achterstandsland gemaakt als het om vernieuwing in de zorg en preventie gaat.

Het mag een wonder heten dat het testen op het uiteindelijk nog altijd slopende HIV virus inmiddels in Nederland wordt aangemoedigd. Nog niet eens zo lang geleden bestond rond het testen op HIV groot taboe.

Vooral kort nadat deze ziekte in de jaren 80, na de spectaculaire dood van Rock Hudson, volop in het nieuws kwam tuimelden zorgverleners bijna over elkaar heen met het uitroepen dat patiënten het recht hebben om niet te willen weten. Initiatieven om bevolkingsonderzoeken te organiseren werden in de kiem gesmoord.

Dat mensen die niet weten dat ze met HIV besmet zijn een risico voor anderen vormen was toen geen onderdeel van de discussie. Er kwam zelfs een Wet op het Bevolkingsonderzoek waarmee het aanbieden van onder meer genetische testen een crimineel feit werd. Hoe gek moet het worden!

Omdat de wetgeving niet deugde was het toch mogelijk om via achterpoortjes testen aan te bieden; maar dan wel uitdrukkelijk zonder een oproepend karakter. Bovendien kwam later het internet en konden burgers genetische testen in het buitenland bestellen.

Sinds de jaren ’90 is in de Nederlandse zorg van een “gespiegeld normen en waarden syndroom” sprake. Voor niet- Nederlanders nauwelijks nog navolgbaar. Feiten die elders in de wereld als een gruwel worden bestempeld zijn sindsdien gelegaliseerd en medische handelingen die elders heel gewoon zijn in Nederland gecriminaliseerd. Criminalisering op basis van verkeerd geplaatste emoties.

We zien de gevolgen. Ethiek heeft niets met medische vooruitgang te maken maar juist met alles bij het oude laten.

Iedereen heeft zo zijn of haar reden om voor of tegen te zijn. De discussie over geslachtsbepaling gaat helemaal nergens over. De NL media begrijpen dit en laten het onderwerp terecht links liggen.

Maar D’66, u weet wel, de partij van wijlen mevrouw Borst die destijds de Genderkliniek verbood en minstens zo erg Laurens Jan Brinkhorst die Nederland bij de lurven greep en in het EU bolwerk slachtofferde, hield onlangs gek genoeg wel een pleidooi voor de zelfmoord pil.

Een zelfmoord pil niet slechts voor ernstig zieken mensen met veel lijden maar ordinaire ontevreden wereldburgers die het leven gewoon zat zijn.

En terwijl geslachtsbepaling voorafgaand aan de conceptie na een voortvarende Nederlandse kruistocht in bijna de gehele EU is verboden wordt het ombouwen van reeds geborenen die voor hun gevoel in de verkeerde verpakking zitten juist aangemoedigd.

Niet dat ik hier ook maar iets tegen heb maar denk eens logisch na. Wanneer je pre conceptionele geslachtsbepaling wil verketteren door het egoïstisch te noemen dan denk ik dat het misschien wel minstens zo egoïstisch is als je niet tevreden bent met de geslachtskenmerken van het lichaam waarin je terecht bent gekomen.

En wat te denken van cosmetische chirurgie. Waarom is dat dan geen probleem. Over maakbaar gesproken!

Is egoïsme dan zo erg? We willen bijna allemaal wel steeds de nieuwste telefoon, mooie kleren en een degelijke auto. Maar wanneer het om de gezondheidszorg gaat dan wordt opeens alles uit de kast getrokken om de lust naar meer en beter de grond in te stampen.

Bij zorgverleners en politici in Nederland prevaleren niet medische vooruitgang, preventie en de wens van de patiënt maar vooral het zogenaamde ethische debat erom heen. Ik zeg “zogenaamde” omdat ethiek een subjectief ding is dat alle kanten op kan en vaak op luk rake flauwekul argumenten is gebaseerd.

Vooral de Socialistische Partij wil met haar misleidende ethische propaganda burgers graag alle vooruitgang ontnemen. Deze partij met boventoon voerende azijnpisser Henk van Gerven als “gezondheids deskundige” is een gruwel in de ogen van zorg innoverend Nederland.

Het zal de S.P. een vette, door Jan Marijnissen hoogst persoonlijk gedraaide, worst zijn dat patiënten niet kunnen krijgen wat ze willen hebben.

Al met al zorgt het negatieve en blokkerende sentiment van de S.P., als het om zorgvernieuwing gaat, voor grote schade. Niet alleen patiënten maar ook zorgverzekeraars zien zich, bij het ontbreken van slagvaardige instrumenten, geconfronteerd met oplopende kosten en schade.

Willen weten en mogen weten is in ieders voordeel. In Europa echter is nog een lange weg te gaan.