In de Duitse Bundestag is ophef ontstaan over het plan van de Europese Commissie om de nationale parlementen buiten spel te zetten bij de goedkeuring van de zeer omstreden Canadese Vrijhandelsovereenkomst CETA. Daarmee is duidelijk dat de EC geen enkele lering uit de Brexit les trekt.

Kern van verdragen als CETA en TTIP is dat multi nationals overheden op elk niveau bij een rechtbank kunnen aanklagen als de winst door beleid of beleidsplannen wordt gefrustreerd. Daarmee is het niet langer de politiek maar het bedrijfsleven dat de toon zet. Gevaar is dat vooral consumentenbelangen worden geschaad.

In veel landen bestaat grote weerstand tegen deze overeenkomst. De EC wil deze tegengeluiden naast zich neerleggen. Bondskanselier Merkel heeft een debat aangekondigd.

Hieruit blijkt wederom dat de Europese commissie doorgaat met haar dictatoriale praktijken en zich van de weerstand tegen ondemocratische besluitvorming nog steeds niets aantrekt.

Tevens zien we hier opnieuw bewijs dat de wrevel over Europa minder zwart wit ligt dan de pers wil doen geloven. Binnen de, wat doorgaat voor elite, bestaat grote verdeeldheid over de macht van de EU.

De Duitsers spreken inmiddels openlijk van “überregulierung” vanuit Brussel terwijl de grote problemen niet worden aangepakt.

De reuring in Duitsland is opmerkelijk omdat juist dit land economisch het meest bij de EU heeft welgevaren en vaak wordt beschuldigd van een te dominante rol in Europa.

Verder zei mevrouw Merkel dat de Brexit onomkeerbaar is.

Tijdens de felle debatten gisteren in het Euro parlement wees Nigel Farage erop dat veel EU parlementsleden niet weten waar ze mee bezig zijn en nooit een echte baan hebben gehad. EC voorzitter Jean Claude Juncker werd tijdens zijn betoog meerdere keren uitgejouwd.

In Nederland is een meerderheid van de bevolking voorstander van uittreden uit de EU.

Regering en parlement hebben zich al bij voorbaat tegen een referendum uitgesproken. Dom en niet ongevaarlijk om sentimenten, die breed in de samenleving aanwezig zijn, zo te negeren.