Koud een week voor het referendum in Engeland heeft Zwitserland besloten een oud voorstel om zich bij de EU aan te sluiten, in te trekken. Nadat een motie hierover in het Zwitserse lager huis werd aangenomen liet Minister Didier Burkhalter de EU leiders weten de oude pro forma aanvraag, van 24 jaar geleden, om EU lid te worden als ingetrokken te beschouwen. De bewindsman stelde dat de onderliggende motie eigenlijk overbodig is omdat Zwitserland al soeverein is en geen intenties heeft deze status ten koste van een EU lidmaatschap op te geven.

Het Zwitserse besluit is de zoveelste klap in het gezicht van de serieleugenaars die met scaremongering de UK bij de EU willen houden. Het is duidelijk dat ook Zwitserland de EU niet nodig heeft om economisch overeind te blijven.

Verder ging gisteren het nieuws dat een meerderheid van de Nederlanders een Brexit steunt op dit eiland viral. Volgens het artikel, dat in een reeks van kranten verscheen, hopen de Nederlanders dat de Brexit een bom onder het dictatoriale Brussel legt en de EU naar een onomkeerbare staat van ontbinding brengt. Uit een recente poll blijkt dat het Brexit kamp inmiddels tot 6 punten voorsprong is gestegen

Steeds meer wordt duidelijk dat de economische voordelen van een Brexit de nadelen overstijgen. De facto zal aan de bestaande handelsrelatie tussen Engeland en het Europese vaste land na een uittreding weinig veranderen. En, anders dan de financiële media beweren, is het pond nauwelijks van koers veranderd. Tijdens de crisis in 2008 bestond tussen het pond en de euro even pariteit. Momenteel is dat verre van en daalt de euro t.a.v. het Britse pond.

Hoezo economisch voordeel van de EU? Veel Britse waterkokers kunnen vanwege het iets hogere stroomverbruik juist door toedoen van de EU nu al niet meer naar Europa worden geëxporteerd. De zwakbegaafden in Brussel begrijpen niet dat water in een koker van 3000 watt sneller aan de kook is dan in een exemplaar van 2000 watt en er qua totale energieconsumptie daarom nauwelijks verschil is.

Wat wel veranderd is dat er een einde komt aan de EU bijdrage van 250 miljoen pond per week en de verstikkende regelgeving vanuit Brussel. De energierekening van Britse huishoudens kan direct, nadat de strijd is gestreden, omlaag. Verder komen miljarden extra beschikbaar voor onder meer de NHS en wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn universiteiten ervan verzekerd dat de bij een Brexit wegvallende Europese fondsen vanuit de Engelse schatkist worden gecompenseerd.

De toestroom van vreemdelingen, waaronder mogelijk terroristen, kan verder volgens de eigen normen worden beheerst en in dorpen waar nu de eigen bevolking nog thuis zit, omdat het werk door Polen en Roemenen is overgenomen, kunnen we op termijn weer terug naar normaal.

Inmiddels zijn door de voorstanders van “remain” koude oorlog tactieken uit de kast gehaald. Voorstanders van een Brexit worden gebasht als zijnde laag opgeleide loosers. Ik weet nog vroeger in Nederland dat “links” zijn geassocieerd werd met intellectuele bagage en “rechts” met dom.

In het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waren Voltaire en Rousseau met hun communistische gedachtengoed de basis van wat we moesten en zouden weten. Tegelijk lazen we ook dat het niet werkt. “Everybody is equal, but some are more equal than others”

Feit is dat de echte loosers mensen zijn die in het, iedere keer weer bewezen, falende Europese model geloven.

Het zijn mensen die geen enkel zelfrespect hebben als het om de nationale eigen waarde van hun land gaat.

Rekenen kunnen ze ook niet. Want wanneer de miljarden stroom naar Zuid Europa en verspillende bijdrage aan het Europese ambtenaren apparaat eens niet hadden plaatsgevonden dan konden de belastingen omlaag en was de zorg in tal van landen niet kapot bezuinigd.

Politie en Justitie zouden over voldoende financiële middelen beschikken en de banken zouden niet zoals nu het geval is hun toevlucht moeten nemen tot allerlei dubieuze en soms zelfs frauduleuze constructies om maar te kunnen overleven.

Hoe kunnen burgers, die het panische wanbeleid van de ECB met negatieve rentes gadeslaan, nog geloven dat het goed gaat in Europa? Door de lage rente komen pensioenfondsen in de problemen en raken banken hun laatste verdien model kwijt. De lage rente is alleen goed voor Zuid Europa.

Dat de huizenverkoop aantrekt heeft weinig met economische vooruitgang te maken. Het komt vooral doordat het kopen van onroerend goed momenteel een van de veiligste opties is om geld weg te zetten

Naast het hiervoor genoemde wanbeleid is de EU een project dat van meet af aan door leugens en gekonkel is beheerst.

En het blijft maar doorgaan.

Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou remain pleiter David Cameron met EU baas Jean Claude Juncker in het geheim hebben afgesproken dat deze laatste zich niet in de Brexit discussie zal mengen.

Tot vandaag.

Wanneer aan het einde van donderdag 16 juni onomstotelijk vast staat dat er een overtuigende meerderheid voor de Brexit is te vinden dan mag Juncker in de resterende periode uitspraken doen. Hiermee wordt dan voorkomen dat hij achteraf het verwijt krijgt zich afzijdig te hebben gehouden. Maar vrijwel iedereen gaat er vanuit dat het nu te laat is om het sentiment nog te keren.

Juncker schrijft geschiedenis wanneer de Brexit doorgaat. Hij is dan meteen de eerste commissie voorzitter in de Europese geschiedenis onder wiens leiderschap een land uit het blok vertrekt.