De tegenstanders van de Brexit willen een nieuw referendum. Het is geen verrrassing dat ondemocratische Britten zich juist in de E.U. thuisvoelen. Soort zoekt soort, is het gezegde.

Inmiddels hebben ze genoeg handtekeningen opgehaald om het onderwerp op de parlementaire agenda te zetten. Of dit uiteindelijk zal worden gehonoreerd is een zaak van het parlement maar volgens juristen vrijwel onmogelijk.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de uittreding uit de E.U. in volle gang.

Iedereen is compleet verrast. De moord op het parlementslid mevrouw Cox was, zo blijkt nu, niet genoeg. Het gonst van de geruchten dat de gestoorde man die dit parlementslid heeft omgebracht wel eens door anti Brexit krachten tot zijn daad kan zijn aangezet. Voor de pro Europeanen staat er onmiskenbaar veel op het spel.

Het verzoek om een nieuw referendum is een bewijs van absolute minachting voor de democratie.

Inmiddels zijn we er wel aan gewend dat in Europa uitslagen van referenda worden genegeerd. Ik weet nog toen ik in 2005 naar Woerden in Nederland kwam om mijn oude moeder het stemhokje in te slepen om tegen de Europese grondwet te stemmen. Vol goede moed gingen we eerst naar het gemeentehuis om een nieuw identiteitsbewijs op te halen.

Maar al snel na de uitslag van het referendum werd duidelijk dat de uitslag van het referendum werd genegeerd. Nederland en Ierland sjoemelde zich eruit en opeens was er dan toch die Europese grondwet en die rare snijboon van een Europese president.

Anders dan bijvoorbeeld de V.S. heeft Europa na de tweede wereldoorlog nooit aansprekende leiders gekend. Het zijn allemaal grijze muizen met de uitstraling van een Aldi brood.

Recentelijk was er in Nederland het Ukraine referendum. Inwoners van Nederland, reken u maar niet rijk. Ondanks dat de kiezer nauwere betrekkingen tussen de E.U. en Ukraine heeft afgewezen is de samenwerking met dit door en door corrupte land al in volle gang.

Het is deze minachting en vaste praktijk van ondemocratisch handelen die de E.U. nu eindelijk aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Een verslaggeefster van de BBC vatte het zo mooi samen. Nadat ze tijdens een persconferentie aan Juncker vroeg of het besluit van Groot Brittanie voor de E.U. “the beginning of the end” is, liep hij, na kort “no” te hebben gezegd, met de staart tussen de benen weg.

De verslaggeefster sloot af met de opmerking dat het waarschijnlijk juist deze houding is waarom burgers Europa de rug toekeren. Geen enkele bevlogenheid. Inmiddels is Juncker misschien wel de meest gehate E.U. persoonlijkheid in the U.K. Veel kranten wijzen Juncker als mede schuldige voor de Brexit aan.

Voor en tegenstanders van de Europese Unie zijn het met elkaar eens dat het op deze manier met Europa niet verder kan.

Duitsland, Italie, Frankrijk en de Benelux landen komen bijeen om onder meer over een nieuwe E.U. te praten met minder bevoegdheden en meer vrijheden voor de aangesloten landen. Ook willen de landen meer financiële vrijheid.

Hiermee moet worden voorkomen dat op korte termijn nog meer landen vertrekken. Een van de opties zou zijn de Europese Commissie op te heffen. Wetgeving is dan weer aan de individuele landen.

Het project Europa, wat ooit tot de Verenigde Staten van Europa moest leiden, is D.O.A. (Dead On Arrival) Wat nog zal overblijven is niets meer dan hooguit nog een economisch instrument vergelijkbaar met de vroegere E.G.

De vergadering in Brussel zal zonder Engeland plaatsvinden want zaterdag heeft de Engelse Euro Commissaris Lord Hill ontslag genomen.

Hij zegt de stem van de kiezer te respecteren en heeft op het continent in bestuurlijke zin niets meer te zoeken.

Het gaat nu heel snel. Terwijl Engeland niet eerder dan in oktober, na het vertrek van Cameron, met de E.U. over de boedelscheiding wil gaan praten heeft de E.U. enorme haast.
De hele kwestie hangt als een molensteen om de nek van de Europese bestuurders.

De E.U. ministers van buitenlandse zaken zijn daarom begonnen Engeland onder druk te zetten om nu zo snel mogelijk met de uittredingsonderhandelingen te beginnen.

De Nederlandse regering zou toen de uitslag van het referendum bekend werd vloekend hebben gereageerd. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat de enorme financiële aderlatingen ten behoeve van Europa in Nederland tot een totale plundering van de schatkist en de meest vreselijke bezuinigingen hebben geleid.

Hoe kunnen regering en parlement hun eigen volk zo verraden?

Maar in Nederland sluiten ze liever rechtbanken en politiebureaus en schoppen ze bejaarden uit de verzorgingshuizen de straat dan op dat er ook maar 1 euro minder aan het Brusselse wanproject wordt bijgedragen. Het is een schande dat incapabele volksvertegenwoordigers op deze manier met belastinggeld omgaan.

De Nederlandse media roep ik op nu eens het hele verhaal te vertellen en te stoppen met het stigmatiseren van burgers die uit Europa willen. Het is een koude oorlog sovjet mentaliteit om anti Europeanen af te schilderen als domme, arme mislukkelingen.

Het is geen kwestie van de arme burger tegen de elite. Vreemd dat het de media ontgaat dat ook een deel van de zogenaamde elite tegen “Europa” is.

Van 1 mislukking zijn we nu wel overtuigd. En dat is de E.U. Het staat vast dat het na de dramatische uittreding van het Verenigd Koninkrijk ook in de rest van Europa nooit meer zal worden zoals het was.

De tijd is voorbij dat mensen zich door politici laten bedonderen. Daar hadden ze in Brussel even geen rekening mee gehouden.

De hele affaire heeft Europa in een totale staat van verlamming en verbijstering gebracht. Het negeren van de stem des volks ging zo lekker. En nu opeens is het game over.

De Euro sekte waaraan geen ontkomen leek blijkt toch nog over een bereikbare nooduitgang te beschikken. Laten we hopen dat meer landen deze weten te vinden.