De snelheid waarmee computer technologie zich sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heeft ontwikkeld is niet consistent met de hopeloos achterblijvende ontwikkelingen op bijvoorbeeld medisch gebied.

Deze week is de eerst werkende kwantum computer gepresenteerd. Een machine, genaamd D- Wave en ontwikkeld door NASA en Google waarmee met een exponentiële snelheid algoritmische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

K-411123

In vergelijking met de huidige computer IC’s zijn de componenten in de D- Wave 100 miljoen keer sneller. Voor uw beeldvorming: Een bewerking waar een “gewone” computer jaren voor nodig heeft kan dankzij deze nieuwe technologie in enkele seconden worden opgelost.

Kwantum computers brengen ons naar zeer gesofisticeerde intelligentie en NASA verwacht dat het ruimte programma met de realisatie van deze computers een sprong van tientallen jaren vooruit maakt.

De kwantum hardware waar het nu over gaat is anders dan het bestaande kwantum Monte Carlo algoritme. Dit laatste bootst kwantum processen na met conventionele processoren.

Kwantum fysica is goed voor steeds weer enerverende berichten. Zo is ook de lichtsnelheid theorie van Einstein inmiddels bewezen onderuit gehaald.

De lichtsnelheid is niet de hoogst mogelijke snelheid. Het fotonen experiment toont interactie tussen deeltjes op afstand aan waarbij de communicatiesnelheid sneller is dan het licht.

Op school kon ik de stelling over de lichtsnelheid nooit aanvaarden. Want hoe kon Einstein nu beweren dat dit de hoogste snelheid is als er nog zoveel onbekende fenomenen moeten worden onderzocht. Einstein was onmiskenbaar een groot denker.

Maar het probleem met zijn theorieën is dat deze zijn opgebouwd in de beperkte realiteit van de direct waarneembare macro kosmos. Het bestaan van een micro kosmos (ether) waarin allerlei niet fysiek grijpbare dingen zich bevinden moet je echter bij alles betrekken om het totale perspectief te begrijpen. De micro kosmos realiteit oefent invloed uit op de macro kosmos.

Reeds in 1947 werd melding gemaakt van crashende ruimteschepen bij Roswell in Nevada. Brokstukken en zelfs overlevenden werden naar een nabijgelegen militair complex overgebracht. Aanvankelijk werd dit gebeuren als groot nieuws in de Amerikaanse media gebracht maar later verwerd dit incident tot een massieve doofpot affaire.

Mede aan Roswell en op andere plaatsen buitgemaakte buitenaardse ruimte technologie zouden de onverklaarbaar snelle technische ontwikkelingen die zich in de informatica hebben voorgedaan te danken zijn.

Ook de LED technologie zou op deze manier zijn ontdekt. In afgelegen en zwaar beveiligde locaties zou d.m.v. back engineering door wetenschappers zijn uitgezocht hoe de gevonden technologie werkt en vervolgens nagebouwd.

crirvelidetailIk geloof in het bestaan van buitenaardsen. Zelf heb ik in bijzijn van getuigen Ufo’s gezien. Bovendien is het bijzonder naïef om te denken dat in het onmetelijke universum de aarde de enige bewoonde planeet is. Zelfs de Bijbel is doorspekt van verhalen over buitenaards bezoek en vliegende objecten. Je ziet ze terug in de middeleeuwse kunst en nog veel en veel ouder in rotstekeningen.

Het roept vragen op hoe het kan dat opwindende technische kennis in de digitalisering er wel is maar op medisch gebied de wetenschap nog steeds in de kinderschoenen staat. Het is verbijsterend dat ziekten als b.v. kanker nog steeds op een middeleeuwse wijze d.m.v. agressieve behandelmethoden als bestralen en snijden worden bestreden.

We weten meer van computer processoren dan van ons DNA. In het DNA van levende wezens ligt de oorzaak van veel ziekten en het niet goed bestrijden van aandoeningen als infecties besloten. De trage wetenschappelijke vooruitgang wordt nog eens extra in de hand gewerkt door hersenloze politici die met hun bekrompen ideeën genetic engineering proberen tegen te houden en zelfs te criminaliseren.

Het is mijn stellige overtuiging dat zonder kennis van buitenaf de exponentiele ontwikkeling in de elektronica en informatica nooit zo snel had kunnen plaatsvinden. In deze ontwikkeling ligt ook de oplossing van veel alledaagse problemen die nu nog onoplosbaar lijken. Een echt slimme zelfrijdende auto met een humane denkwijze als besturing en onomstreden onafhankelijk logische rechtspraak om maar eens wat te noemen.

Het is te hopen dat de medische wetenschap, niet gehinderd door domme politici, een inhaalslag maakt. Anders wordt de kenniskloof nog groter.