Wetenschappers smeden plan om superslimme mens te creëren

“Het komt goed” zouden ze in het Nederlandse Brabant zeggen. Worden we dan in de toekomst eindelijk verlost van domme politici, journalisten en andere figuren die, ondanks een storend gebrek aan brains, vitale posities bekleden? Als het aan een groep wetenschappers hier in Engeland ligt wel. Onderzoekers van het Imperial College London hebben 2 netwerken van hersen- genen ontdekt die bepalen hoe slim of dom iemand is.

Bovenop deze schokkende ontdekking zijn de bij het onderzoek betrokken wetenschappers van mening dat ze de “intelligentie genen” kunnen modificeren tot een hersen power booster waarmee super slimme mensen kunnen worden gecreëerd.

Neuroloog Michael Johnson van het Imperial College London: “We wisten al dat genetica bij de mate van intelligentie een dominante rol speelt maar tot nu toe was niet bekend welke genen daarvoor verantwoordelijk zijn. Het opwindende is dat we nu strings van genen hebben ontdekt die gezamenlijk het intelligentie niveau regelen. In principe kunnen we in de toekomst deze totale set van genen manipuleren”

Het gaat om 2 belangrijke genetische netwerken, genaamd M1 en M3 die elk honderden genen bevatten gezamenlijk verantwoordelijk voor de slimheid van de mens.

Deze genen kunnen bij de geboorte door middel van master switches worden veranderd. Het is niet de vraag of maar wanneer de mens in staat is deze schakelaars zodanig te beïnvloeden dat het intelligentie- en het begripsvermogen van humanoïden exponentieel kan worden vergroot.

Het moet dan wel op de goede manier gebeuren, zo waarschuwen de onderzoekers. Wanneer er bij het herprogrammeren van de intelligentiegenen iets fout gaat dan kan dat een tegengesteld effect hebben. Vreemde denkpatronen en een uitgesproken laag bevattingsvermogen kunnen dan het gevolg zijn.

Op grond van eerdere studies nam de wetenschap al geruime tijd aan dat intelligentie voor zeker 75 procent genetisch te verklaren is. Een minderheidsaandeel van de intelligentie wordt bepaald door “waar je uit komt” m.a.w. (milieuomstandigheden) de sociale klasse.

Politici zullen wel snel met wetgeving komen om dit te verbieden. Ze hebben het liefst een domme burgerij zodat ze ongestoord met hun praktijken kunnen doorgaan en posities veilig stellen. Jammer, want de wereld heeft juist in deze tijd vol schier onoplosbare vraagstukken grote behoefte aan echt slimme mensen.