Donald Trump maakt de Amerikaanse politiek opeens weer leuk. We moeten terug naar de Reagan periode om zoveel positieve upheaval tegen te komen. De voormalige president Reagan wist bij de Amerikanen het echte “Proud to be an American” gevoel te creëren. Daarna ging het bergafwaarts. Ook de republikeinse presidenten slaagden er niet in het succes van Ronald Reagan te evenaren.

Het was niemand minder dan Ronald Reagan die de Russen op hun knieën dwong, het ijzeren gordijn “Mr Gorbatsjov Tear Down This Wall” deed vallen en het einde van de Sovjet Unie inluidde . Met zijn Reaganomics kreeg de Amerikaanse economie een enorme boost. Gekluisterd zat iedereen wekelijks aan de radio voor het 5 minute radio address van de president. Maar misschien wel het allerbelangrijkste was het optimisme dat het presidentschap van Reagan kenmerkte.

We leven nu in een andere wereld. Een grimmige wereld die in geen opzicht meer met de jaren 80 van de vorige eeuw is te vergelijken.

En dat is natuurlijk niet alleen de schuld van de Democraten. Vooral tijdens de Obama administratie zijn door verschillende gebeurtenissen Oost en West weer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en is de Amerikaanse economie net zoals de rest van de wereld in een downturn terecht gekomen. Nog steeds kan het Amerikaanse financiële systeem niet van het infuus en is bemoeienis van de Federal Reserve nodig. Aan de voorzichtige renteverhogingen lijkt alweer een einde te komen.

Ik was verheugd toen America een zwarte president kreeg. Wat goed dacht ik toen. Juist omdat in de V.S. discriminatie en segregatie aan de orde van de dag zijn.

Maar is er sinds het aantreden van Obama iets verbeterd? De tegenstellingen zijn alleen maar toegenomen en raddraaiers die er op uit zijn om de politie aan te vallen hebben vrij spel. Dat mag zo niet doorgaan. Law and order moeten worden hersteld. Dat kan mede door goed te communiceren maar ook door banen te creëren. Wie werkt trapt doorgaans geen rotzooi.

De relschoppers vergeten gemakshalve dat bij de Amerikaanse politie en vooral in het leger veel gekleurde mensen werken. Dat als je donker bent je het in Amerika ook kunt maken. De huidige president is het bewijs.

Maar de armoede is onder Obama door allerlei oorzaken verder is toegenomen. En armoede is een voedingsbodem voor onrust.

Mevrouw Hillary Clinton lijkt met deze erfenis en haar eigen “emailgate” de wind niet mee te hebben.

De republikeinen zien “Hellary”, ondanks de goede afloop van de email affaire, liefst behind bars. Ze zou een satanist zijn en een groot gevaar voor America.

Voormalig Luitenant Generaal Michael Flynn, momenteel top adviseur van Donald Trump riep tijdens de Republikeinse conventie herhaaldelijk: “Lock Hillary up; Lock her up” waarop de massa terug schreeuwde “Lock her up”Hillary-in-prisonFlynn: “We willen geen roekeloze president die denkt zelf boven de wet te staan”

(Dit vanwege de manier waarop Hillary Clinton toen ze Secretary of State was met geclassificeerde e-mails omging door ze via haar eigen privé mailserver te verzenden.)

En het publiek bleef maar scanderen “Lock her up, Lock her up, Lock her up…”

Flynn: “Yeah that’s right, lock her up! You’re damn right. There’s nothing wrong with that. Lock her up”