“Het is volbracht”

Borst2

Nederland werd maandagavond opgeschrikt door het totaal onverwachte overlijden van de vroegere minister van Volksgezondheid Els Borst. Nadat het lichaam van deze vrouw onder verdachte omstandigheden in haar garage was aangetroffen begon de recherche een uitgebreid onderzoek. Compleet met de beruchte “familie drama tent”

Inmiddels gaat de politie er van uit dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Het scenario varieert van een inbreker die ze tegen het lijf kan zijn gelopen tot een gerichte aanslag op haar leven.

Politici struikelden na het bekend worden van haar overlijden bijna over elkaar heen om deze vrouw de hemel in te prijzen. Dat kan ze zeker goed gebruiken want of ze daar ook terecht is gekomen is een goede vraag en uiteraard aan God.

Alweer bijna 20 jaar geleden kwam mevrouw Borst als Minister van Volksgezondheid ook op mijn pad. Dit naar aanleiding van de opening van de Genderkliniek in Utrecht.

Ondanks dat klinieken voor geslachtsbepaling in Europa en daarbuiten al tientallen jaren bestonden, was de opening van de Utrechtse Genderkliniek in 1995 voor haar een brug te ver.

Een adviesrapport van de Gezondheidsraad, waarin staat dat deze geen feitelijk bezwaar tegen geslachtsbepaling heeft, veegde ze van tafel. De Gezondheidsraad zag geen maatschappelijke grond om geslachtskeuze te verbieden. Bovendien moet de overheid de reproductieve vrijheid van ouders respecteren, aldus het advies orgaan.

Met emergency wetgeving verhief een onverstoorbare Borst geslachtsbepalingshandelingen tot misdrijf.

Voor het eerst in de wereld was geslachtskeuze voor de conceptie in een land verboden. Ouders verspeelden op dat moment een belangrijk recht en iets wat altijd legaal was werd van de ene op de andere dag gecriminaliseerd.

Het is wel heel onnavolgbaar als je dan nu hoort hoe Borst wordt geroemd vanwege haar zogenaamde strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van patiënten. Hoezo zelfbeschikkingsrecht? Van reproductieve vrijheid kon in haar beleving geen sprake zijn.

Haar kruistocht op dit terrein kreeg een wel heel bizarre wending nadat ze uitsprak zich goed te kunnen voorstellen dat Chinese gezinnen, waar alleen maar meisjes worden geboren, abortus plegen. Kennelijk vond ze het vernietigen van leven minder erg dan een laboratorium handeling waarbij zaadcellen worden geselecteerd.

Uiteindelijk bleek de wetgeving weinig effectief. Patiënten gaan sinds de wet in 1998 is gewijzigd massaal naar het buitenland en kunnen de gehele voorbereiding volkomen legaal in Nederland doen. Een poging in 2002 om ook het doorverwijzen naar buitenlandse klinieken te bestraffen strandde nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat het verstrekken van voorlichting en geven van begeleiding niet in strijd met de wet is. In 2005 oordeelde de toenmalige minister van Justitie dat de virtuele genderkliniek haar advies- en begeleiding mocht voortzetten.

Borst raakte als minister van Volksgezondheid opnieuw in opspraak met haar euthanasie wetgeving waarmee illegale levens- beëindigings praktijken een wettelijk kader kregen. Ze ging ver over de schreef toen ze, nadat de wetgeving klaar was, profaan Jezus Christus citeerde met de woorden: “het is volbracht”.