Na het euro debacle op het vaste land is het hier in the U.K. de ongebreidelde instroom van (ook EU) migranten die de sociale zekerheid op tilt zetten. Britten zien hun welvaart verdampen.

Op Europees niveau lijkt met de niet meer af te stoppen instroom van vluchtelingen toch nog een onverwacht einde te komen aan het grootste wanbedrijf dat het oude Europa ooit heeft gekend. De Europese Unie is opeens in een terminale fase. Of de patient nog kan worden gered wordt zelfs door de meest verstokte EU aanhangers nu openlijk betwijfeld.

Premier Cameron heeft inmiddels beloofd de uitkomst van het referendum, dat mogelijk wordt vervroegd, te zullen respecteren. Doorgaan met het EU lidmaatschap is voor Engeland een bijna onhoudbare kwestie geworden. Engeland kan makkelijk zonder de EU. Praatjes over economische schade zijn fabeltjes.

Een Brexit is voor de rest van Europa the beginning of the end. The last swan song. We kunnen niet wachten op het euforische moment waarop de Brusselse kliek, die samen met de roekeloze banken verantwoordelijk is voor de massale verarming van landen en burgers in dunne lucht verdampt, of nog liever, achter de tralies verdwijnt. Dat laatste zal wel niet gebeuren want politici kunnen meestal uitvreten wat ze willen. Ze zijn of onschendbaar of ze duiken wel weer ergens op als burgemeester of in het bedrijfsleven met alle vreselijke gevolgen van dien.

Ik val in herhalingen maar de geschiedenis van de EU is een lange aaneenschakeling van list en bedrog. De leugens rond de euro inflatie en de boevenpraktijken van de ECB die dagelijks met haar wanbeleid geld van burgers steelt door zonder enig positief economisch resultaat schaamteloos geld bij te drukken. Als ik meneer Draghi zie moet ik steeds denken aan een Amerikaanse maffia film uit de jaren twintig/ dertig van de vorige eeuw.

De bedreigende stroom vluchtelingen lijkt nu toch echt de welbekende druppel. Is het “game over” ??? Een onstuitbare, steeds weer aanwassende stoet creaturen wandelt non stop het Europese territorium binnen. Ze komen uit het niets en verteren alles op hun weg.

Europa staat er bij en kijkt er naar. Politici kunnen zich de bezorgdheid van burgers voorstellen. Zeggen ze. Maar wat vinden ze er zelf van?

Intussen gaat het door de EU tomeloos binnen harken van belastinggeld in onverminderde mate door. Veel belastinggeld dat in de bodemloze put van ambtenaren en politici, die zelf geen eurocent belasting betalen, verdwijnt.

Terwijl als gevolg van de banken- en landen crisis inwoners van Europese landen naar de voedselbanken worden gejaagd, de zorg totaal kapot is bezuinigd en politie agenten zich wezenloos flitsen om het geld bij elkaar te harken, zitten de ambtenaren die de bevolking het leven zuur maken er zelf warmpjes bij en lekt het geld in het grootste vluchtelingen sinkhole allertijden met een noodgang weg.

Nergens anders in de wereld dan in Europa zijn politici er goed in om snel wetten te maken. Wetten waarmee vooral het leven steeds verder veronaangenaamd wordt. Het is voortdurend: “stop dit en stop dat” Een noodwet die de macht van de stelende ECB aan banden legt is niet eens onderwerp van gesprek. En over de vluchtelingen problematiek worden ze het uiteraard ook al niet eens. Gemeenten en politie lopen inmiddels in Europa door de massale instroom op hun tandvlees.

Het grote kwaad van Europa is opnieuw bewezen.

Ik zie er hoopvol naar uit dat de vluchtelingen dankzij hun massale toestroom meehelpen de EU op te blazen. Eindelijk komt dan, letterlijk dankzij hulp van buitenaf, aan het financieel vampirisme van politici een einde. A blessing in disguise.