Carrière maken en limitless pleasure krijgen ruim baan

Van dit bericht zullen gynaecologen, sommige politici en onder meer godsdienst fanatici in veel West Europese landen schrikken. Over 35 jaar zullen sex en reproductie volledig van elkaar zijn gescheiden. Sex is dan alleen nog om plezier te hebben zonder de bijkomende zorgen over de bevruchting. Baby’s komen dan alleen nog tot stand door middel van ingevroren eicellen die met sperma buiten de baarmoeder kunstmatig worden bevrucht. Kortom voor iedereen IVF.

Deze voorspelling door de uitvinder van de OCP Oral Contraceptive Pill, de Australisch/ Amerikaanse professor Carl Djerassi, staat haaks op de realiteit van het heden. Vooral in west Europa proberen gynaecologen en embryologen met man en macht mensen uit het circuit te houden. Zo krijgen vrouwen in Nederland pas toegang tot IVF nadat ze bijna eindeloos met inseminaties hebben moeten prutsen en zijn doorgezaagd door allerlei ethische commissies. Eigentijdse ontwikkelingen als same sex parenting en geslachtsbepaling zijn al helemaal een taboe en worden liefst gecriminaliseerd.

Volgens de emeritus zullen jonge vrouwen tegen het midden van deze eeuw bij afwezigheid van een partner of bijvoorbeeld carrière doelstellingen hun toevlucht nemen tot IVF. De ingevroren eicellen zijn dan een garantie dat de biologische tijdklok bij een latere zwangerschap geen barrière vormt.

In het interview met de Daily Telegraph voorspelt de 91 jarige specialist dat scheiding tussen sex en voorplanting volledig zal zijn.

De researcher acht verder de komst van een pil voor mannen onwaarschijnlijk. “Er is een niet te verwaarlozen risico dat hierdoor in het algemeen de kwaliteit van sperma achteruit gaat” Maar ook de pil voor vrouwen zal verdwijnen omdat vrouwen na afname van de eicellen zich massaal zullen laten steriliseren.

Een bijkomend voordeel is de ontwikkeling, die we nu ook al zien, het genetisch screenen op de aanwezigheid van erfelijk overdraagbare aandoeningen. 20 jaar geleden in Nederland nog een absoluut taboe maar inmiddels meer en meer toegepast. Helaas is de ballotage zo streng dat veel gezinnen helaas ook tot deze screening geen toegang krijgen.

De door Djerassi voorspelde ontwikkeling zal een einde maken aan abortussen en ongewilde zwangerschappen.

Kinderen geboren door middel van IVF zijn, zeker wanneer de moeder relatief op leeftijd is, naar verhouding gezonder dan nakomelingen op een natuurlijke wijze verwekt. Als de professor gelijk krijgt zal in de toekomst een volledige inzet op carrière maken mogelijk worden; dit in combinatie met limitless pleasure.

Bij vrouwen ouder dan 45 is de kans om met eigen verse eicellen zwanger te worden nagenoeg nihil. Momenteel komen deze vrouwen in een eiceldonatie programma terecht. In Nederland zijn sinds begin 2014 vrouwen ouder dan 43 jaar van alle IVF behandelingen uitgesloten. Ook wanneer ze het zelf betalen. Bijna de heft van de vrouwen ouder dan 40 heeft een fertiliteitsprobleem. Vrouwen van 45 die -in betere tijden- geen eigen eicellen lieten invriezen en thans geen gebruik maken van een eiceldonor, hebben gemiddeld slechts 2 procent kans om zwanger te worden. Vrouwen die tien jaar jonger zijn daarentegen gemiddeld 75%. De voor vrouwen van 43 en ouder beperkende wetgeving in Nederland is het zoveelste bewijs dat veel politici het raakvlak met de maatschappij kwijt zijn en geen raad weten met de werkelijke behoeften van de samenleving.