De omvang van de hersenen zegt bij roofvogels niet alles over het intelligentie niveau. Ondanks hun veel kleinere hersenen blijken bijvoorbeeld raven net zo slim te zijn als chimpansees. Onderzoekers van de Lund Universiteit in Zweden hebben aangetoond dat niet de omvang van de hersenen maar de dichtheid en structuur van het neuraal netwerk de belangrijkste rol spelen bij het ontstaan van intelligentie.
Corvus_corax_along_road“Roofvogels met een compact maar groot neuraal netwerk presteren, ondanks hun kleinere hersenomvang, even goed als grote apen”, zegt Can Kabadayi, doctoraal student cognitieve wetenschappen.

Intelligentie is moeilijk te testen maar een van de aspecten van slimheid is het remmende vermogen waarmee primaire dierlijke impulsen met rationeel gedrag kunnen worden gedomineerd.

Wetenschappers van de Duke University, USA, deden al in 2014 uitgebreid onderzoek bij dieren naar de relatie tussen hersenomvang en slimheid. Ze vergeleken het remmende vermogen om instinctief gedrag te overrulen bij 36 verschillende diersoorten; voornamelijk primaten en apen.

Het team gebruikte daarvoor de breed erkende “cilinder test” waarbij voedsel in een doorzichtige container, met aan beide kanten openingen, werd geplaatst. De uitdaging voor de dieren was het voedsel via de openingen te bereiken in plaats van er direct op af te gaan en vooral niet met de cilinder in botsing te komen. Om succes te hebben moest het dier doorzettingsvermogen tonen en een strategie ontwikkelen om het voedsel via de daarvoor bestemde openingen te bereiken.

Het uitgebreide onderzoek bewees dat, als het om een slimme aanpak gaat, grote apen het best scoren. Ze deden toen, zoals nu in Zweden, nog geen vergelijkbaar research bij roofvogels.

Ingewijden benadrukken dat nog veel over de verhouding tussen hersen afmetingen en intelligentie bij dieren onbegrepen is, alsook de structuur van bijvoorbeeld het naar verhouding compacte brein van vogels. De studie toont in ieder geval aan dat het brein van een vogel verrassend veel meer kan dan aanvankelijk werd verondersteld.