Wetenschappelijke doorbraken leggen bom onder verouderde wetgeving

In plaats van medische vooruitgang te criminaliseren kan de politiek zich beter opmaken voor een wereld waarin “designer babies” een vanzelfsprekendheid zijn. In een gesprek met de BBC waarschuwen een aantal vooraanstaande wetenschappers dat de medische ontwikkelingen momenteel zo snel gaan dat de samenleving zich beter alvast op het fenomeen designer baby kan voorbereiden.

Professor Tony Perry, een pionier op het gebied van klonen, maakte onlangs bekend dat het nauwkeurig editen van DNA bij de conceptie inmiddels tot de mogelijkheden behoort.

De wetenschapper vertelde dat de afgelopen 2 jaar zulke enorme stappen voorwaarts zijn gezet dat de ideale baby op bestelling niet langer een science fiction verhaal van H.G. Wells is.

Andere toon aangevende wetenschappers roepen openlijk op tot een serieus debat over deze kwestie. Iets wat bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek enkele jaren geleden nog onbespreekbaar was.

Kinderen vrij van ziekte, good looking en intelligent is de droom van iedere ouder maar de wens om dit te realiseren is omgeven door een groot taboe.

Dr. Perry maakte eerder deel uit van een team dat bij de kloning van varkens en muizen betrokken was. Hij waarschuwt dat de wetenschap zich nu in rap tempo opmaakt voor het creëren van omstandigheden waarbij de ideale baby niet langer fictie is.

Met moleculaire scharen en bijbehorende moleculaire satelliet navigatie kunnen we op moleculair niveau besluiten wat we eruit knippen. Behalve het ongewenste DNA eruit snijden kan DNA met de gewenste programmering worden toegevoegd. Deze techniek is 100 procent efficiënt. Het is een kwestie van tegen de bal trappen en scoren. Met deze Crispr Technology wordt een geheel nieuw terrein betreden waarbij DNA ge edit kan worden als nooit eerder gezien.

Hiermee is de discussie over hoe ver we willen gaan heropend.

De hoogleraar voegt er aan toe dat we menselijk gezien erg voorzichtig moeten zijn. “Maar er zijn erfelijke ziekten waarbij je je kunt voorstellen dat ouders wensen dat hun kinderen daarmee niet worden belast” In dit verband noemt hij Cystic Fibrosis en het risico om kanker te krijgen.

De HFEA die hier in Engeland waakt over fertiliteits issues zal zich moeten voorbereiden op komende discussies hierover.

Professor Robin Lovell- Badge van de Britse medische research council speelde een hoofdrol in het debat rond de babies met drie ouders. Hij gebruikt de Crispr Technology in zijn eigen lab en is voorstander van het testen van embryo’s op erfelijke aandoeningen. Het is volgens hem de beste manier om ziekten die anders generaties lang doorwoekeren af te stoppen. De prof onderschrijft dat de wetgeving dergelijke ingrepen in Engeland verbiedt en dat aanpassing extreem moeilijk zal verlopen. Toch is het belangrijk nu de discussie te openen.

In Nederland lijkt een dergelijke discussie ondenkbaar. Zeker met partijen als de S.P. die een verwoestende uitwerking op zorginnovatie heeft. Ook de zogenaamd religieuze partijen zullen alles uit de kast trekken om dergelijke ontwikkelingen te blokkeren. Zij zien ieder ingrijpen als een wens om op de stoel van God te zitten. Dat door deze absurde benadering veel mensen lijden of zelfs vroegtijdig sterven nemen ze graag voor lief.