Terwijl hier in Engeland in het zicht van het EU lidmaatschap- referendum het anti EU sentiment met de dag groeit en het kookpunt nadert, is in Nederland opeens D’66 uit de Euro kast gekomen. Althans bij monde van D’66 prominent Edo Spier. Hij vindt het referendum waar zijn partij altijd groot voorstander van was als instrument achterhaald omdat in Europees verband toch alles over de hoofden van de burgers heen wordt beslist.

Spier heeft daarom gelijk. De EU is geen democratie maar een dictatuur. De negatieve uitkomst van het Oekraïne referendum in Nederland heeft dan ook geen enkele invloed op het wel of niet doorgaan van het verdrag. Dat is op zich geen nieuws. Het EU/ Oekraïne verdrag is achter de schermen al in werking getreden.

De Nederlandse politici zullen zich, met de hete adem van de referendum uitslag in de nek, er wel weer uit sjoemelen. Rekken en trekken, pappen en nathouden. De regering zegt openlijk geen haast te hebben om iets met de uitslag te doen. De Haagse politici zijn inmiddels ervaringsdeskundigen als het om misleiding over Europese kwesties gaat. De minister president denkt bij zijn vertragingstactiek aan het spreekwoord: “De tijd heelt alle wonden”

D’66 politicus Spier zegt nu, zonder een blad voor de mond te nemen, in dagblad “De Telegraaf”: “We zijn in de Europese Unie verweven met 27 anderen landen. Toen we in 1966 pleitten voor referenda was Nederland nog een beetje op zichzelf” Spier zegt verder in de krant dat Nederland zich met het raadgevend referendum belachelijk heeft gemaakt. Als deze man gelijk heeft dan is het in Nederland zinloos om nog naar de stembus te gaan. Het land is, zo blijkt uit de uitspraken, in alle opzichten door de EU geconfisqueerd en zit nu gevangen in het verlammende beleid van Europa.

De Britten hebben, evenals veel Nederlanders, nog enig zelfrespect en zijn niet gediend van de Brusselse overheersing.

David Cameron, een pleitbezorger tegen een Brexit, kwam vorige week in opspraak vanwege zijn onhandige opmerkingen over betrokkenheid bij issues gemeld in de Panama papers. Maar misschien was dit nog niet het ergste. Het zijn hier vooral de miljoenen ponden aan belastinggeld die Cameron verspild heeft aan een pro Europa brochure die bij de meeste Engelsen linea recta in de trashcan zal verdwijnen.

Sommige media spelen rond het EU- Brexit referendum een dubieuze rol. Naast de BBC is het vooral Bloomberg waar de dames en heren presentatoren, alsof ze in hun edele delen worden gebeten, dagelijks de beurskoersen uitgillen en daarbij niet aflatend wijzen op de zogenaamd nadelige effecten van een Brexit voor Engeland en Europa.

Overdreven aandacht op deze zender voor minieme koersdalingen van het pond terwijl je ze niet hoort als meneer Draghi met zijn Euro wanbeleid veel grotere koersdalingen van zijn valuta veroorzaakt. Bovendien staat het pond nog altijd 20% hoger ten opzichte van de euro dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis.

Een Brexit is goed voor Engeland. Het is bewezen dat Europese landen die niet actief aan de munt en de unie deelnemen welvaren. Wanneer het dwangmatige EU raamwerk uiteenvalt dan zullen de bedrijven in binnen- en buitenland zeker wel zaken blijven doen. Misschien is er vanwege de omschakeling een kleine dip. Maar dit nadeel zal snel worden overruled door een niet langer vanwege EU beleid gelimiteerde groei.

De EU bestuurders weten maar al te goed dat een Brexit de last swansong voor Europa is. Het is een exit prelude voor andere landen waar het anti EU sentiment inmiddels tot ongekende hoogten is opgelopen.

De EU is verworden tot een geldverslindend gedrocht dat overheden en burgers van de aangesloten landen in de grootste problemen heeft gebracht.

In Nederland is bijvoorbeeld de zorg kapot bezuinigd en worden bejaarden uit hun beveiligde omgeving de straat opgeschopt. Zorgverleners die soms langer dan 20 jaar hun baan onberispelijk hebben uitgevoerd worden, omdat ze boventallig zijn, gedwongen naar hun eigen functie terug te solliciteren.

Dit alles om de ongebreidelde miljarden stroom naar andere Eurolanden en banken mogelijk te maken. Dit is de harde en negatieve realiteit. Opdoeken dit wanbedrijf en de politici die dit mogelijk hebben gemaakt de laan uitsturen.